Ana Sayfa Avrupa SYKP'den PoP Lozan seçim çalışmalarına destek ziyareti

SYKP’den PoP Lozan seçim çalışmalarına destek ziyareti

SYKP Kurucu Eş Başkanı Tuncay Yılmaz ve Avrupa Eş Sözcüsü Selim Ünay PoP Lozan seçim standını ziyaret etti. Türkiyeli göçmenlerin desteklediği SYKP, İsviçre genelinde PdAS /PoP’yle birlikte çalışıyor. Lozan seçimlerinde Liste 8’den aday olan Ayten Karakuyu Gür, Aydın Gürsel Bakır ve Özlem Dursun SYKP’nin özel olarak desteklediği adaylar.

PoP Lozan seçim çalışmalarını ziyaret eden SYKP Kurucu Eşbaşkanı Tuncay Yılmaz 7 Mart 2021 seçimlerinde PoP ve Liste 8’i desteklediklerini belirtti ve tüm adaylara başarılar diledi. Yılmaz pandemiyle birlikte gerçek yüzü daha da görünür olan emperyalizme, kapitalizme ve patriarkaya karşı işçilerin, kadınların, LGBTİ+ların, ekolojistlerin, sömürülen halkların, göçmenlerin birleşerek mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Liste 8’in “Birlikte Sola” mottosunun tam bu ihtiyaca işaret ettiğini belirten Yılmaz, Kapitalizmin endüstri 4.0 ve yapay zeka teknolojisiyle yeniden yapılanma hamlesine karşı tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin sosyalizmi yeniden ve daha güçlü şekilde inşa etmeyi önlerine koymaları gerektiğini belirtti.

Yılmaz, Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmenler hem enternasyonalist mücadeleyi büyütmek hem de İsviçre’de emek, barış, demokrasi ve özgürlükleri geliştirmek için Liste 8’i desteklemeye çağırdı. Ayten Karakuyu Gür, Aydın Gürsel Bakır ve David Payot’yla seçim çalışmaları hakkında görüşen Yılmaz tüm adaylara başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.

SYKP İsviçre Örgütü’nün Lozan seçimleriyle ilgili yayınladığı tutum belgesi şöyleydi:

KANTON VAUD’DA OYLARIMIZ “BİRLİKTE SOL”A!

Başta Lozan olmak üzere Vaud kantonuna bağlı 10 seçim bölgesi ve toplam 318 Komün (Belediye) Mart 2021’de yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu seçimlerde belediye meclisleri (yaklaşık 8’000 üye), Belediye yönetimleri (yaklaşık 1’600 yönetici) ve Belediye başkanlıkları (318 başkan) yeniden seçilecek.

Dünyada ve İsviçre’de yıllardır sağ iktidarlar eliyle sürdürülen, daha fazla insan sömürüsü, doğa tahribatı, aşırı üretim ve tüketimi yani kısaca kârı temel alan, neoliberal ekonomi politikalar, cinsiyetçi uygulamalar dünyanın en zengin ülkelerinden olan İsviçre’de de en üst boyutta uygulanmakta. Her yıl bütçe fazlası veren İsviçre Federal bütçesine rağmen bir taraftan kamu kurumları özelleştiriliyor ve işten çıkarmalar artıyor, diğer taraftan geniş sosyal tabakaların tarihsel kazanımları olan, sosyal yardımlara, işsizlik sigortası ve emeklilik kasalarına yönelik kısıtlamalar artıyor, göçmenlerin hakları kısıtlanıyor.

Göçmenler, kadınlar, emekliler, çocuklarla tek yaşayan anne-baba, geçici ve düşük ücretli işlerde çalışan aileler yoksulluk tehditti altında olan ve hak kaybı yaşayan toplum kesimleri başında geliyorlar. İsviçre’de yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmenler olarak yaşadığımız ülkenin ekonomik ve siyasal politikalarına daha fazla dahil olmalı, bu gidişata İsviçreli sosyalistler, demokratlarla birlikte müdahale etmeliyiz. Yaşadığımız ülkede hakkımızda alınan kararlarda sözümüzü söylemek, katkı vermek ve aleyhimizde olabilecekleri engellemek bizim inisiyatif almamamıza bağlıdır.

Türkiye’den gelen birinci kuşak siyasi göçmenlerin çocukları olan yoldaşlarımız Ayten KARAKUYU GÜR, Özlem DURSUN ve Aydın Gürsel BAKIR Mart 2021’de yapılacak olan seçimlerde İsviçre İşçi Partisi (POP), Dayanışma (solidaritèS) ve bağımsızların oluşturduğu “Ensemble à Gauche” (EàG – Birlikte Sola) ortak liste olan 8. listeden Lozan Belediye Meclisine adaydır.

SYKP İsviçre olarak bu seçimlerde önceliğimiz mümkün olan en geniş politik cephenin oluşturulmasıdır. Oluşan bu sol ve devrimci cephenin ortak bir politik program etrafında birleşmesi, bu programı savunması ve bu programın hayata geçmesi için birlikte mücadele etmesidir. Bu açıdan Lozan’da oluşan Ensemble à Gauche (EàG) (Birlikte Sol’a) ve programı bizim de savunduğumuz, arkasında olduğumuz ortak taleplerimizi ifade etmektedir. Her Türkiyeli ve Kürdistanlı seçmeni bu program etrafından birleşmeye, birlikte mücadeleye ve Ensemble à Gauche (EàG) listesi olan 8. listeye oy vermeye ve oy istemeye çağırıyoruz.

Oy kullanırken göz önünden bulunduracağımız genel prensiplerimiz şunlardır:

– Emeği, doğayı, cinsiyet eşitliğini, göçmenlerin haklarını ve genel olarak eşit, özgür, demokratik bir yaşamı savunan adayların ve partilerin kazanmasına destek olmak.

– Kadın, genç, LGBTIQ+ ve yabancı kökenli (öncelikle Türkiye ve Kürdistanlı) adayları desteklemek.

– Ortak listenin (8. Liste) politik birliğini ve ağırlığını korumak

Vaud kantonu ve bağlı belediyelerde Ensemble à Gauche (EàG) adaylarının olmadığı yerlerde ise en yakın politik programı savunan parti ve adayları, özellikle Sosyalist Parti (Le Parti socialiste) ve Yeşiller’i (Les VERT.E.S) desteklemeye çağırıyoruz.

SYKP İsviçre Koordinasyonu

- Advertisement -

En Çok Okunan